Regisztráció

Gyors regisztráció Faceookkal

E-mailes regisztráció

Kérjük töltsd ki az alábbi űrlapot, és regisztrálj rendszerünkbe, hogy igénybevehessed nagyszerű kedvezményeinket!

- Igen, elfogadom a részvételi feltételeket.
Bezár

1.1 Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk alatt a Na-No 2000 Bt. (székhely: 1111Budapest, Bercsényi u. 12., adószám:28416559-2-43, cégjegyzék száma: Cg.01-06218.679,  képviseli: Görög Tiborné) mint jelen weboldal tulajdonosa értendő. (A Na-No 2000 Bt. a továbbiakban: Társaságunk, Kölyökkupon)

1.2 Kérjük, az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot. A weboldalunkhoz való csatlakozás, az azon történő böngészés, vagy a weboldal bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a weboldalon, illetőleg azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései irányadóak, amelyeket Ön a weboldal használatával elfogad (Megállapodás). Jelen Megállapodás Ön és a Na-No 2000 Bt. között jött létre.

1.3 Jelen Felhasználási Feltételek 2012. március 1. napján léptek hatályba. A Na-No 2000 Bt. fenntartja magának a jogot a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosítással egyidejűleg a módosított Felhasználási Feltételek postázásra kerül a Felhasználó által regisztráció során megadott e-mail címre. A Felhasználó a Kölyökkuponnal létrejött Megállapodást az info@kolyokkupon.hu e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja, amennyiben az aktuálisan megküldött módosított rendelkezések figyelembe vételével már nem kíván a Kölyökkupon szerződéses partnere lenni. A módosított Felhasználási Feltételek megküldését követő ismételt használattal a felhasználó a módosításokat tudomásul veszi.

1.4 A Felhasználó jogai: A felhasználási feltételek csak a Felhasználó jelen Megállapodással érintett jogait érintik.

 

2. ALAPFOGALMAK

2.1 A jelen Felhasználási Feltételekben nagy kezdőbetűvel feltüntetett fogalmak jelentései a Megállapodás tekintetében a következők:

2.1.1 A"Kereskedő" minden olyan áruk, vagy szolgáltatások forgalmazásával foglalkozó harmadik személy, amelynél Kupon váltható be.

2.1.2 "Microoldal": honlapunkhoz kapcsolódó aloldal.

2.1.3 "Vásárlás": Kupon beszerzése.

2.1.4 "Regisztráció": új felhasználói fiók létesítése honlapunkon.

2.1.5 "Szolgáltatás": minden, vagy bármely Kölyökkupon által jelen Honlapon (vagy más elektronikus, vagy egyéb kommunikációs csatornán a Kölyökkupon által) közvetített szolgáltatás, beleértve az információ- és tartalomszolgáltatást, és a tranzakciók lehetőségének biztosítását is a Honlapon keresztül.

 

2.1.6 "Kupon": olyan utalványt jelent jelen Felhasználási Feltételek keretei közt, amelyet a Felhasználó megvásárol, és amely feljogosítja a Felhasználót (kizárólag a Kupon megszerzőjét, de rajta kívül senki mást) a Kuponon feltüntetett szolgáltatások Kereskedőnél történő beváltására.

2.1.7 "Kupon-termékek": minden olyan Kereskedő által felajánlott áru és/vagy szolgáltatás, amely a Kuponon feltüntetésre kerül.

2.1.8 "Honlap": a www.kolyokkupon.hu és annak minden microoldala

 

3. A HONLAPHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

3.1 A Felhasználási Feltételek hatálya: A Szolgáltatások, a Honlap és bármely Vásárlás jelen Megállapodás hatálya alá tartozik.

3.2 Hatály: A Honlapot, a Szolgáltatást és a Vásárlást a Felhasználók kereskedelmi forgalmon kívül, kizárólag magáncélból vehetik igénybe és tilos az oldal szolgáltatásainak kereskedelmi célú továbbközvetítése. Az oldal számítástechnikai visszafejtése, vagy feltörése szigorúan tilos.

3.3 A hozzáférés megtagadása: A Kölyökkupon fenntartja a jogot a Honlap, a Szolgáltatások (vagy azok egy része), illetőleg bármely Vásárlás megtagadására.

3.4 Eszközök: A Szolgáltatás és a Honlap használatának, illetőleg a Vásárlás lebonyolításának biztosítása nem jelenti azt, hogy a Kölyökkupon az ehhez szükséges technikai feltételeket - telefon, számítógépes hardver beszerzése és karbantartása - is biztosítaná. A Honlap, vagy Szolgáltatások igénybevételéhez, illetőleg Vásárlás lebonyolításához internet hozzáférésre van szükség. A Szolgáltatás igénybevétele során keletkező telefonköltségekért, telekommunikációs-, és egyéb használati díjakért a Kölyökkupon felelősséget nem vállal.

 

4. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELHASZNÁLÓI FIÓKOK

 

4.1 Miért érdemes regisztrálni? A Honlap egyes funkcióinak használatához, illetőleg a Szolgáltatások egy részének igénybevételéhez Regisztráció nem szükséges. A Honlapon történő Vásárláshoz Regisztrálni kell. A Kölyökkupon a regisztrációt követően tudja a Felhasználónak biztosítani a megrendelések kinyomtatásához, a korábbi Vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. A Kölyökkupon fenntartja magának a jogot a Regisztráció elutasítására, vagy a létező Fiókok törlésére.

4.2 Hogy regisztráljunk: A Regisztrációhoz meg kell adnia a nevét, városát és e-mail címét.

4.3 Jelszavak: Regisztrációkor minden Felhasználó egy jelszót ad meg fiókjához. A Felhasználó köteles jelszavát megőrizni, és azonnal értesíteni a Kölyökkupont, hogyha erre fel nem hatalmazott harmadik személy az e-mail postafiókjához hozzáfért, vagy bármely más ehhez kapcsolódó titkos információ idegenek számára hozzáférhetővé vált. A Felhasználó felhasználói nevének és jelszavának harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételével hozzájárul ahhoz, hogy ezen harmadik személy a Felhasználó meghatalmazottjaként a Szolgáltatás és Honlap használata, illetőleg tranzakciók lebonyolítása során eljárjon. A jelszó titokban tartásának figyelmen kívül hagyásából származó minden felelősség a Felhasználót terheli.

4.4 Érvényes e-mail cím: Minden Felhasználói Fiókhoz történő Regisztráció csak érvényes e-mail címmel történhet. A felhasználó a megadott e-mail címen keresztül veheti igénybe a Szolgáltatásokat és ide kerül megküldésre a Felhasználási Feltételek módosítása. Minden olyan Felhasználói Fiók, amely harmadik személy e-mail címével, vagy átmeneti e-mail címmel kerül regisztrálásra, külön figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet. Érvénytelen Felhasználói e-mail cím gyanúja esetén a Kölyökkupon kérheti a fiók újbóli érvényesítését.

4.5 Felhasználói Fiók zárolása: A Kölyökkupon fenntartja a jogot bármely Fiók zárolására, amennyiben valaki olyan proxy IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését, vagy más módon visszaél a Honlap vagy Szolgáltatás előírásaival.

4.6 Többszörös regisztráció: Amennyiben egy Felhasználó több felhasználói néven Regisztrál abból a célból, hogy a többi felhasználót zavarja, megtévessze, vagy zaklassa, az általa regisztrált minden Felhasználói Fiók törlésre kerül.

 

5. KUPONOK VÁSÁRLÁSA

 

5.1 Kötelező regisztráció: A Kölyökkupon a Honlapon keresztül olyan kuponokat értékesít, amelyek a Kereskedőknél Kupon-termékekre/szolgáltatásokra válthatók be. A Kuponok megvásárlásához Regisztráció szükséges.

5.2 E-mailek: A Vásárlás részeként a Kölyökkupon fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön Felhasználóinknak. A Kölyökkupon fenntartja továbbá a jogot, hogy a Felhasználó Fiókjával és Vásárlásaival kapcsolatos, továbbá a Honlap, a Szolgáltatások és a Kuponok változásait érintő tájékoztatókat, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldjön a felhasználónak. (A Felhasználó bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen e-mailekre az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással.)

5.3 Mikor valósul meg a Kupon-ügylet: Miután a Felhasználó megvásárolta a Kupont, elfogadva a felhasználási feltételeket és a Na-No 2000 Bt. megkapta a Kupon ellenértékét, az adott Kupon-ügylet lezárul (és a Vásárláshoz kapcsolódó szerződés teljesül), de csak abban az esetben, amennyiben a tranzakciót a Kölyökkupon a Felhasználónak küldött válaszüzenettel megerősíti (ami egyben a tranzakció elfogadását is jelenti a Kölyökkupon részéről).

5.4 Az elállás joga: A Kupon kézhezvételét követően, a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül Ön bármikor elállhat a szerződéstől. 14 munkanapon túli bármely indokból fakadó (a szolgáltató cég által is jóváhagyott) vásárlástól való elállás esetén a visszautalás minden költsége a felhasználót terheli, ami a visszautalt összegből kerül levonásra. Ezt Ön akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, társaságunkhoz küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen: info@kolyokkupon.hu, vagy társaságunk székhelyére küldött levél formájában, feltéve minden esetben, hogy Ön a Kupont még nem váltotta be.

5.5 A Megállapodás kötelező ereje: A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely, a honlapon lebonyolított Vásárlás jelen Megállapodás keretei között valósul meg.

5.6 Beváltás: A Vásárlást követően a Kupont a Felhasználó az adott Kereskedőnél Kupontermékekre jogosult beváltani. Az egyes Kereskedők és a Kereskedők által kínált Áruk és Szolgáltatások, amelyekre a Kupon beváltható, az adott Kuponon pontosan feltüntetésre kerülnek. A Kupon bármely jelen megállapodással össze nem egyeztethető felhasználása a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után a Kölyökkupon (vagy a Kereskedő) részéről.

 

5.7 FELELŐSSÉG:

 

A Na-No 2000 Bt. felelősségének kizárásával minden esetben a Kereskedő

5.7.1 a Kupon termék kizárólagos értékesítője

5.7.2 felelős kizárólagosan a Kuponon feltüntetett szolgáltatás, vagy áru nyújtásáért és magáért a Kupontermékért, és

5.7.3 felelős kizárólag a Kupon beváltásáért.

5.8 Korlátozások:

(i) A Kupon másolása, értékesítése, újraértékesítése vagy bármely egyéb formájú kereskedelme tilos. Minden előbbiekre irányuló kísérlet a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után.

(ii) Amennyiben a Kupon a névértékeként feltüntetettnél alacsonyabb ellenérték fejében kerül beváltásra, a Kupon felhasználója nem jogosult a névérték és a beváltási érték közötti különbözet bármely formában történő megtérítésére. A Kuponok minden esetben csak egységes egészként válthatóak be.

5.9 Együttes felhasználás: A Kereskedő kizárólagos joga annak meghatározása, hogy a Kupon más promóciós termékekkel, Kuponokkal, harmadik személyek akcióival, vagy utalványaival összevonhatóan felhasználható-e.

5.10 Elveszett, eltulajdonított kuponok: Sem a Kölyökkupon, sem a Kereskedő nem felelősek az eltulajdonított vagy elveszített Kuponokért, vagy kupon hivatkozási számokért.

5.11 Lejárat: A Kupon (beleértve, de nem kizárólagosan értve ez alatt a Kupon által biztosított kedvezményeket) csak az azon feltüntetett időpontig érvényes. Az érvényességi időt követően, a fel nem használt kuponok után a Kölyökkupont visszafizetési kötelezettség nem terheli!

5.12 A Kuponok jellege: Minden Kupon promóciós utalvány, amelyek a névértékük alatt kerülnek forgalmazásra jelen megállapodás és a Kereskedő vonatkozó szerződési feltételei szerint.

 

6. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 A Kereskedő felhasználási feltételei: Minden Kereskedő saját felhasználási feltételekkel rendelkezik saját árui és szolgáltatásai tekintetében és a Felhasználó a Megállapodással kötelezettséget vállal ezen előírások betartására is. Ezen előírások betartásával járó felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

6.2 Valós adatszolgáltatás: A Felhasználót terheli a felelősség, hogy a Regisztráció során megadott és a felhasználói fiók részeként jelen megállapodás fennállása alatt kezelt adatok valósak, teljesek és helytállóak és egyben a Felhasználó kötelezettsége, hogy bármely adat változását a felhasználói fiók haladéktalan frissítésével jelezze a Kölyökkupon felé.

6.3 A Honlap, Szolgáltatások, Kuponok tartalma: A Felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy a Honlapon közvetített termékek, szolgáltatások, információk megfelelnek-e igényeinek.

6.4 Ami tilos:

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sem maga, sem általa harmadik személy nem használja a Honlapot, vagy a Szolgáltatást:

6.4.1 tisztességtelen, vagy ízléstelen tartalom továbbítására vagy fogadására

6.4.2 olyan trágár, sértő, obszcén, fenyegető, istenkáromló, rágalmazó üzenetek küldésére vagy fogadására, amely alkalmas bármely személy, vagy hivatalos szerv megsértésére, sérti a közbizalmat, a szerzői-, személyiségi jogokat, beavatkozik bárki köz-, vagy magánszférájába.

6.4.3 olyan anyagok fogadására, vagy továbbítására, amelyre a nem rendelkezik minden jogosultsággal, vagy felhatalmazással (a Kölyökkupon, vagy harmadik személyek részéről), vagy bűncselekményt, polgári jogi felelősségre vonást, vagy bármely harmadik személy jogának megsértését vonná maga után.

6.4.4 műszakilag káros anyagok (beleértve a számítógépes vírusok, logikai bombák, trójai programok, férgek, káros összetevők, hibás adatok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek vagy káros adatok) küldésére, vagy fogadására;

6.4.5 bosszúság, riadalom, pánik keltésére;

6.4.6 a telekommunikációs hálózatok által továbbított kommunikáció megszakítására, vagy megszakításának megkísérlésére

6.4.7 rendeltetésellenesen, vagy a Kölyökkupon szándéka szerinti rendeltetéssel ellentétes használni;

6.4.8 bármely egyéb tisztességtelen célra;

6.4.9 az általános internetes gyakorlattól eltérő célokra

6.4.10 olyan formában, amely alkalmas gyűlöletkeltésre etikai, vallási, vagy bármely kisebbségi csoport ellen, vagy hátrányosan érint bármely egyént, csoportot, szervezetet.

6.5 Tiltott használat:

Különösen tiltott a Szolgáltatások (Honlap) és a Kuponok alábbiak szerinti használata és a Felhasználó köteles tartózkodni az ilyen magatartásoktól, illetve abban megakadályozni harmadik személyeket:

6.5.1 Szolgáltatás, vagy Kupon továbbértékesítése;

6.5.2 hamis adatszolgáltatás beleértve a hamis név, cím, elérhetőség, bankkártya adatok megadását

6.5.3 a biztonsági rendszer, vagy hálózat kijátszásának megkísérlése adatok jogosulatlan megszerzésének, idegen fiókba történő belépésnek megkísérlésével;

6.5.4 a Szolgáltatáshoz (Honlaphoz) történő olyan hozzáférés, amely a rendszer indokolatlan, vagy szükségszerűtlen megterhelésével jár;

6.5.5 olyan rendszerfigyelés végrehatása, ami illetéktelen adatok megszerzésével jár;

6.5.6 kéretlen e-mail üzenetek, reklámanyagok küldése. Különösen tiltott kéretlen tömeg e-mail üzenetek küldése.

6.5.7 lánclevelek, piramis üzenetek küldése, függetlenül attól, hogy a címzett kíván-e kapni ilyeneket;

6.5.8 nagy mennyiségű levél (levélfolyam) küldése valamely személy, vagy honlap részére;

6.5.9 tisztességtelen ügyletek lebonyolítása a Kölyökkuponnal, vagy Kereskedővel (olyan harmadik személy képviseletében eljárva, akitől felhatalmazással nem rendelkezik, vagy harmadik személynek kiadva magát)

6.5.10 A Szolgáltatások, vagy a Honlap (vagy bármelyik valamely meghatározó tulajdonságának) Megállapodás ellenes használata;

6.5.11 jogosulatlan használat;

6.5.12 részvétel a Honlap, és/vagy a Szolgáltatás, vagy bármely Kuponhoz kapcsolódó jogellenes tevékenységben.

6.5.13 olyan magatartás tanúsítása, amely a Kölyökkupon álláspontja szerint alkalmas a Honlap, vagy a Szolgáltatás használatának, vagy élvezetésnek zavarására, korlátozására.

 

7. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A HONLAP HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

7.1 A Kölyökkupon minden szükséges intézkedést megtesz, hogy minden esetlegesen felmerülő hibát, vagy hiányosságot annak észlelését követően a legrövidebb időn belül kijavítson. Ugyanakkor a Kölyökkupon nem garantálja a Szolgáltatás, vagy a Honlap hibától mentes működését (vagy a Kuponok hiba mentességét) és nem vállal felelősséget az ebből fakadó hibákért, hiányosságokért. Hiba észlelése esetén a support@kolyokkupon.hu címen várjuk az azonnali értesítést.

7.2 A Kölyökkupon a webes felület jellegéből fakadóan nem garantálja, hogy a Szolgáltatás illetve Honalap használata ne szakadjon meg és hogy a Szolgáltatás keretében, illetve a Honlapon küldött információk (üzenetek) minden esetben pontosan, használhatóan, megfelelő időben megérkeznek.

7.3 A Kölyökkupon nem garantálja a rendszer, vagy Honlap vírusoktól, vagy egyéb káros technikai hatásoktól való mentességét.

7.4 Noha a Kölyökkupon megkísérli a Szolgáltatásokhoz és a Honlaphoz való zavartalan hozzáférés biztosítását, a hozzáférés bármikor felfüggeszthető, korlátozható, megszüntethető a Kölyökkupon részéről.

7.5 A Kölyökkupon fenntartja a jogot a Honlapon található bármely információ, a Szolgáltatás, vagy Kupon előzetes értesítés nélküli bármikor történő megváltoztatására, módosítására, helyettesítésére, felfüggesztésére, vagy eltávolítására. A Kölyökkupon jogosult a Szolgáltatáshoz/Honlaphoz történő hozzáférést javítás, karbantartás, új eszközök, vagy szolgáltatások üzembe helyezése céljából időként korlátozni

7.6 A Kölyökkupon fenntartja a jogot minden, az álláspontja szerint szerződésszegő tartalomhoz való hozzáférés korlátozására, szerkesztésére, eltávolítására.

 

8. FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMODÁS

 

8.1 Ha a Felhasználó (vagy bárki más, aki a Felhasználó felhatalmazásából jár el) a Megállapodással ellentétesen használja a Honlapot, Szolgáltatást, Kupont, a Kölyökkupon jogosult a Szolgáltatás, Honlap illetve Kupon használatának teljes vagy részleges felfüggesztésére.

8.2 A Szolgáltatás, Honlap, Kupon használatának felfüggesztése esetén a Kölyökkupon mindaddig megtagadhatja a használat további engedélyezését, amíg a Felhasználó a Kölyökkupon által előírt tartalommal és formában nem vállal kötelezettséget a további szerződésszegéstől való tartózkodásra.

8.3 A Kölyökkupon együttműködik minden olyan hatósággal, bírósággal, amely a Kölyökkupont a Megállapodást megszegő fél személyazonosságának kiadására vagy a Megállapodás megszegésének feltárására kötelezi.

8.4 A Kölyökkupon a 8. pontban írt bármely korlátozáson felül jogosult bármikor azonnal (részben vagy egészben):

 i) felfüggeszteni a Honlapot, vagy Szolgáltatást;

 ii) felfüggeszteni a Felhasználó Szolgáltatás, vagy Honlap használatát;

 iii) felfüggeszteni a Felhasználóval a Kölyökkupon feltételezése szerint (bármely formában) kapcsolatban lévő harmadik személyek részére a Szolgáltatás, Honlap használatát,

 iv) azonnali hatállyal felmondani a Megállapodást:

8.4.1 a Megállapodás megszegése estén;

8.4.2 ha alappal feltételezhető, hogy a Felhasználó megszegte, meg kívánta szegni a Megállapodást,

8.4.3 ha alappal feltételezhető a Kölyökkuponnal vagy harmadik személlyel szembeni csalás, tisztességtelen eljárás.

8.5 A Kölyökkupon a 8. pontban írtakon felül jogosult a Megállapodást bármikor felmondani.

8.6 A felmondás jogának gyakorlása a Kölyökkupon részéről nem jelenti a megszűnés előtt keletkezett jogokról, vagy a Megállapodás megszegéséből fakadó kártérítés, igényérvényesítés iránti igényről való lemondást.

 

9. KÁRTÉRÍTÉS

 

9.1 A Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a Kölyökkupon irányába minden olyan veszteség, felelősség, költség tekintetében, amely abból fakadóan keletkezik, hogy:

9.1.1 követelés keletkezik, vagy jogi eljárás indul, vagy fenyeget a Kölyökkuponnal szemben harmadik személyek részéről:

a) a Honlap, vagy Szolgáltatás felhasználó általi igénybevételével;

b) Kupon használatával;

c) a Szolgáltatás, vagy Honlap Felhasználó jelszavával történt használatával kapcsolatosan; vagy

9.1.2 a szerződés megszegésével kapcsolatban.

9.2 A Kölyökkupon fenntartja a jogot, hogy Felhasználó bankszámlájára visszautalja a megvásárolt kupon árának ellenértékét, amennyiben:

- a vásárló írásban eljuttatja a Kölyökkupon részére, hogy milyen problémákat tapasztalt adott kupon partnerünknél történő felhasználása során

- a vásárló írásos panaszát a kupon érvényességi ideje alatt juttatja el a Kölyökkupon részére

9.2.1 A Kölyökkupon jogosult a beérkező panaszok meglétét, valódiságát és esetleges okát kivizsgálni, melyhez a vásárlótól a bejelentésen túlmenően információkat kérhet.

 

10. FELELŐSSÉG

 

A Kölyökkupon semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Megállapodásból vagy az Megállapodással kapcsolatban felmerülő közvetett, eseti, különleges vagy egyéb kárért. A Kölyökkupon felelősségének mértéke semmilyen esetben nem haladhatja meg a Felhasználó által a követelést megelőző hat hónapban kifizetett összeget.

 

11. ADATVÉDELEM

 

12. HIRDETÉSEK

12.1 A Kölyökkupon jogosult hirdetéseket elhelyezni a Honlap teljes felületén, és a Szolgáltatás nyújtása során bármikor. A hirdetések a Kölyökkupon igénye szerint folyamatosan változtathatóak, de a hirdetésekből azok jellege egyértelműen megállapítható, így jól megkülönböztethetőek a Honlapon szereplő egyéb szolgáltatásoktól és termékektől.

12.2A Felhasználó igénye szerint dönthet a hirdetések megtekintése vagy figyelmen kívül hagyása mellett.

12.3 Bármely hirdetés közzé tehető a Kölyökkupon megbízásából eljáró harmadik fél által.

12.4 Semmilyen felhasználói személyes adat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) nem kerül felhasználásra a hirdetések közlése során. A Honlapon történő navigáció megkönnyítéséhez és személyre szabásához partnereink cookie-kat telepítenek a Felhasználók számítógépére. A cookie kis méretű, szöveges fájl, amelyet adatkövetési célokkal helyeznek el a Felhasználó számítógépén, és amely az adott Felhasználóról tartalmaz személyt nem azonosító adatokat. Ezen cookie-khoz a Kölyökkuponnak nincsen sem hozzáférése, sem ellenőrzése fölöttük. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de átállíthatóak a böngésző beállításai, és letilthatóak a cookie-k.

 

13. KÜLSŐ WEBOLDALAK

13.1 A Honlapon külső weboldalakra vezető linkek is találhatók, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Ezek a linkek kizárólag felhasználóink kényelmét szolgálják, nem pedig hozzájárulást a Kölyökkupon részéről ezeknek a weboldalaknak a tartalmához. A Kölyökkupon nem vállal felelősséget a külső weboldalak tartalmának vagy anyagainak pontosságáért. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy rálinkel a külső weboldalakra, ezt kizárólag saját felelősségére teszi. Írásos engedély hiányában a Felhasználó sem a Honlapon, sem a mikrooldalakon nem helyezhet el hiperlinkeket. A Kölyökkupon fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor visszavonhassa ezt az engedélyt.

 

 

14. SZERZŐI JOGOKÉS VÉDJEGYEK

 

14.1 Bármi, ami az Honlapon található, beleértve a mikrooldalakat, Kölyökkupon kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével lett felhasználva. Az oldal, vagy mikrooldalak bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése, mély linkelése, vagy megváltoztatása a Kölyökkupon engedélye nélkül szigorúan tilos. A Megállapodás megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után.

14.2 Az Honlap és a mikrooldalak szerzői jog által védett anyagot, logót és egyéb védett információt tartalmaznak, többek között, de nem kizárólag szöveget, szoftvert, fényképet, videót, grafikát, zenét. A Honlap teljes tartalma kollektív műként élvez védelmet a magyar szerzői jogi törvények szerint. A szerzői jog a Kölyökkupont illeti a tartalom kiválasztásában, koordinációjában, elrendezésében és terjesztésében, valamint az eredeti tartalmakat illetően. A Felhasználó a tartalmat egészében vagy részben sem módosíthatja, teheti közzé, közvetítheti, vehet részt továbbításában vagy eladásában, készíthet belőle új művet vagy használhatja fel. A Felhasználó a szerzői jog védelme alá eső anyagot kizárólag személyes használatra töltheti le, nyomtathatja ki vagy mentheti el.

14.3 A Kölyökkupon vagy a jogtulajdonos előzetes engedélye nélkül a letöltött anyag másolása, terjesztése, közvetítése, közlése vagy kereskedelmi célú felhasználása tilos, kivéve ha a szerzői jogi törvény másképp nem rendelkezik. Amennyiben a szerzői jog védelme alá eső anyag másolását, terjesztését vagy közlését engedélyezték, a szerző, a védjegy vagy egyéb copyright jelzés megváltoztatása vagy törlése tilos. A Felhasználó elismeri, hogy a szerzői jog védelme alá eső anyag letöltésével nem válik jogtulajdonossá. A Honlapon vagy a mikrooldalakon, illetve a Kölyökkupon tulajdonában lévő, vagy a Kölyökkupon által működtetett oldalakon elhelyezett védjegyek nem kerülnek köztulajdonba, a Kölyökkupon kizárólagos tulajdonát képezik.

14.4 A Felhasználó nem tölthet fel, tehet közzé vagy más módon tehet elérhetővé az oldalon olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények, vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett engedélye nélkül. A Kölyökkupon nem vállalja a felelősséget, hogy a Felhasználót ellássa arra vonatkozó utalással vagy segítséggel, hogy mi tartozik a fenti törvények hatálya alá. Kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre a fenti törvények megsértéséből adódó károkkal kapcsolatban. Az oldalon vagy a mikrooldalakon történő bármilyen anyag közzétételével a Felhasználó garantálja, hogy az anyag tulajdonosa kifejezetten engedélyezi a Kölyökkupon számára a jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos jogot, hogy a Kölyökkupon az anyagot (egészében vagy részben) felhasználja, átalakítsa, testre szabja, közzétegye, lefordítsa és terjessze a világon bárhol, más művekbe illessze bármilyen formában, bármilyen médián keresztül, bármilyen ma ismert vagy a jövőben kifejlesztett technológiával az adott anyaggal kapcsolatban létező szerzői jog teljes mértékében. A Felhasználó ahhoz is hozzájárul, hogy bármely más Felhasználó az anyaghoz hozzáférhessen, megtekinthesse, elmenthesse vagy reprodukálja a végfelhasználó személyes felhasználására. A Felhasználó ezennel feljogosítja a Kölyökkupont, hogy a Felhasználó által az oldalon vagy a mikrooldalakon közzétett bármilyen anyagot szerkessze, másolja, kiadja és terjessze.

14.5 A Kölyökkupon fenntartja magának a jogot, hogy azonnali hatállyal felmondja a Megállapodást bármilyen Felhasználóval, amint a Kölyökkupont a jogtulajdonos vagy a jogtulajdonos törvényes ügynöke a szerzői jog megsértéséről értesíti.

 

15. MÁRKANEVEK ÉS LOGÓK

 

A Kölyökkupon márkanév és logó a Na-No 2000 Bt. tulajdona. A Na-No 2000 Bt. minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A Kölyökkupon honlapján megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti meg.